Kamil Večeřa, hlubinná bodypsychoterapie - hlubinná regrese, konstelace a bodyterapie

Zkušenosti klientů

Ke Kamilovi Večeřovi jsem se odhodlal jít na doporučení přátel ve chvíli, kdy jsem se ocitl ve vážné životní a psychické krizi, kdy jsem nevěděl kudy kam a co se sebou. Vlastně mne tehdy přilákala možnost sestavit si rodinnou konstelaci v jedné osobě, protože jsem měl obavy z jejího absolvování ve skupině. Ze škály možností jsme nakonec vybrali především metodu regresní terapie a byl jsem překvapen, jak je účinná. To, co je cílem klasické psychoterapie a co se dlouhá léta nedařilo, se nám podařilo asi za čtyři setkání. Když se na to podívám časově a finančně, tak tedy v poměru psychoterapie versus regresní terapie byla setkání s Kamilem Večeřou jednoznačně výhodná. A to nemluvím o tom hlavním: o kvalitě života! Od té doby se netočím stále kolem svého vnitřního zranění, které mne stále zatěžovalo, a mohu žít, rozvíjet svůj potenciál a věnovat se jiným otázkám.

Martin P.


Vrací mi hodnotu a důstojnost, které jsem ztratila v dětství týráním ze strany rodičů a šikanou od vrstevníků. Moje vnitřní dítě je díky Kamilovi nyní spokojené a šťastné, neboť jsem v něm skrze bodypsychoterapii našla báječného „ideálního tatínka“. Pozitivní prožitky ze setkání se do mne víc a víc obtiskují a vím, že mi je už nikdo nemůže vzít. Léčí mne jeho laskavost, přijetí, upřímný zájem, péče a poskytování bezpečného prostoru. Terapie mi dává to, co jsem v dětství nezažila. Zároveň mne však Kamil učí být samostatnou a nezávislou, vlastně mi pomáhá doopravdy emočně dospět, abych už nemusela ztrácet čas úzkostmi a depresemi. Je to vše dlouhodobější cesta, ale život máme jenom jeden a co jiného by mělo stát za to, než konečně najít radost a cítit se spokojeně a přirozeně.
J.


Před nedávnem jsem u Vás byla na regresi. Šla jsem do toho z čiré zvědavosti a ono to má navrch i účinek! To, co jsem v poslední době konečně začala dělat jinak, má důvod v tom, co jsem si užila v tom křesle u Vás.

RS


Vlastně nevím, jak slovy vyjádřit, jak dobrý terapeut, Kamil je. Ať přijdu na sezení s čímkoliv (různé problémy – finanční, partnerské aj., pocity zoufalství, deprese nebo i sebevražedné myšlenky apod.), vždy nějak přirozeně najde způsob, jak mi efektivně ulevit, jak mi dodat naději a sílu dál žít. A nejen to. Jeho neutuchající víra v můj pozitivní potenciál, se kterou se pokaždé setkávám, mi pomáhá také věřit – věřit v sebe, v to, že je něco nad námi a že má život smysl. Obdivuji Kamilovo spojení se Světlem a jeho schopnost tento kontakt s Univerzem mi zprostředkovat.
P.


S Kamilem jsem absolvovala několik setkání v době, kdy jsem procházela velmi složitou životní situací. K regresní terapii jsem byla vždy poměrně rezervovaná a neměla jsem nikdy ani chuť, se do této metody pouštět.  Ke Kamilovi jsem ale jela s tím, že jsem věděla, že používá i jiné metody a že tedy bude z čeho vybírat. Jaké bylo moje překvapení z toho, jak rychle a přirozeně jsme se dostali právě k regresi a jak dobře to v Kamilově podání fungovalo. Na Kamilovi velmi oceňuji jeho „průvodcovství“ - velmi jemný přístup, kterým mě vždy trpělivě vedl k uvědomění si důležitých věcí v životě. Zároveň se mi moc líbilo propojování vnímání těla s emocemi a také techniky, kterými jsme „opravovali“ to, co v mém životě nebylo úplně funkční. Ze setkání s Kamilem čerpám ještě dnes, i když je to již téměř 3 roky, co jsme společně pracovali.  Bylo to velmi osvobozující a přínosné. Kamile, moc děkuji!

Radka R.


Líbí se mi Kamilovo provázení regresemi. Úplně nechápu, jak dokáže tak snadno řešit tak komplikované případy, které se mi občas ukazují. Musím říci, že má výbornou intuici, na kterou se mohu vždy spolehnout a cítím se s ním bezpečně a příjemně jak v regresi, tak v běžném terapeutickém rozhovoru. Je pro mne důležitou oporou na mé cestě sebepoznávání a osobního rozvoje.
A.


„Kamil je pro mne něco jako dar z nebes. Původně jsem na něj dostala kontakt od známého jako na „osvědčeného regresistu“, když jsem se potýkala s  životními těžkostmi, které mi přerůstaly přes hlavu, i když jsem sama terapeutka a běžná podpůrná psychoterapie od kolegyně pro mne tehdy byla prostě málo.Více ...

  Vůbec jsem netušila, jak velký potenciál se v něm skrývá! Z původní představy, že si projdu pár regresí, co mi odblokují nějaké karmické zátěže, se vyvinul krásný léčivý a inspirující vztah, s nímž můžeme dlouhodobě pracovat v rámci mého dalšího osobního a duchovního rozvoje.  V tehdejších depresivních stavech jsem byla skeptická k jeho názoru, že terapie je dobrodružství. Nebyla jsem schopna uvěřit, že ještě někdy budu prožívat radost, když se zdálo, že všechny okolnosti jsou proti mně a mou životní i profesní dráhu ohrožuje postraumatická stresová porucha. Nicméně opakované návraty do bezpečného prostoru, atmosféry důvěry, k jeho laskavým očím a víře, že i já jsem v pořádku a to zlé dříve či později pomine, mi pomohly znovu nalézt mou vlastní ztracenou víru, mou pravdu a sebe-vědomí. Kamila vnímám jako báječného průvodce na mé cestě znovuzrození, cestě ke světlu, na cestě, kterou jsem mohla nastoupit právě díky tomu, že jsem se propadla na samé dno, jež mne přivedlo k němu. Je pro mne těžké si představit lepšího terapeuta, ačkoliv znám spoustu dobrých kolegů či mých učitelů. Mně vyhovuje jeho duchovní – alternativní přístup, jeho „šamanské“ propojení se světlem a láskou Univerza v kombinaci s naprostou profesionalitou a terapeutickou odborností. Díky tomu vím, že se na něj, jeho intuici, schopnost pracovat s energiemi a terapeutický proces mohu naprosto spolehnout, že vždy dostanu přesně to, co můj vývoj potřebuje. Vyhovuje mi, že jeho terapie je díky jeho širokému repertoáru možností, které má k dispozici z výcviků i „shora“ zaměřená na efektivní řešení problémů a přitom zároveň poskytuje jedinečný léčivý prožitek bezpečného prostoru, lidské blízkosti a porozumění.
Prožitky z regresí, bodyterapie, energetické práce apod. mne osvobozují od minulosti. Nejen z minulých životů, ale především z ne příliš šťastného dětství. Díky citlivému kontaktu a prožitkům blízkosti se mi v nitru vytvořil obraz nového „ideálního otce“, díky němuž se posiluje moje důvěra v bezpečný svět, stejně jako v sebe. Jako zázrak pro mne bylo, když jsem s ním – poprvé v životě –  v terapii pocítila rodičovskou lásku. Vede mne cestou sebepřijetí, znovunalezení mé hodnoty jako lidské bytosti a ženy. Kontakt s Kamilem, který pro mne je skutečným mužem se zdravou energií mi rovněž „opravuje“ obraz tzv. vnitřního muže, díky čemuž jsem pak schopna ho vidět i v jiných lidech a nechat jim prostor pro projevení jejich pravého, leč mnohdy skrytého či utlačovaného mužského potenciálu.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že v životě záleží na tom, co je člověk schopen vidět za příležitosti, co umí přijmout, a o co si dokáže říci. Každý si řídíme svou cestu sami. A terapie je jako život. Prostě nabízí příležitosti a plyne. Záleží na každém, co, v jakém množství a s jakým načasováním z Kamilovy nabídky využije. Nyní již věřím, že to je dobrodružství a moc ráda ho prožívám tak, jak to má být – vědomě ve svém těle a v přítomném okamžiku.
Kamil je pro mne zároveň velkým terapeutickým vzorem. Obdivuji jeho všestrannost, odborné kompetence, intuici, moudrost, energii, jeho laskavé oči, jeho šamanské a lidské kvality. Pro ty, kterým stejně jako mě, záleží na tom, aby byli sami sebou, mohu jeho péči vřele doporučit.
AK